تارتليت مثلثة الشكل

Dimensione: 30x30 mm
Pezzi/Scatola: 182 عبوة نفطة
Disponibile anche in versione Spray
Una linea di prodotti creata dall’unione di studio ed esperienza. Le tartellette della linea Spray si contraddistinguono per il carattere impermeabile che li rende resistenti ad ogni tipo di ripieno e farcitura.
Accedi per visualizzare la scheda tecnica

Ricette Correlate

Nessuna ricetta Trovata

Prodotti Correlati

خط النخبة الجديد

تارتليت على شكل تاج

خط النخبة الجديد

تارتليت على شكل تاج

خط النخبة الجديد

تارتليت على شكل إكلير

خط النخبة الجديد

تارتليت مثلثة الشكل

SQUARE- tartlet - cassibba - prodotti dolciari - modica
خط النخبة الجديد

تارتليت مربعة الشكل

60mm - tartlet - cassibba - prodotti dolciari - modica
خط النخبة الجديد

60 مم اسطوانية الشكل تارتليت

Accedi